Kontakti

Ju pergjigjemi me dëshirë pyetjeve tuaja permes emailit apo telefonit.

Pyetjet e shpeshta

Para se të na dërgoni një e-mail, ju ftojmë që së pari t'i lexoni pyetjet e shpeshta që i marrim nga ju.

Për tu anëtarësuar në rrjetin tonë, ju duhet ta plotësoni formularin e anëtarësisë i cili figuron në faqen Firmat anëtare me të gjitha detajet relevante të biznesit tuaj. Pas regjistrimit, ju duhet ta paguani anëtarësinë vjetore për ta zyrtarizuar regjistrimin.

Llogaria Bankare e Rrjetit
IBAN Nummer CH30 0070 0114 8066 8598 2

Mbledhjet zakonisht organizohen në baza mujore, mirëpo organizimi i tyre varet edhe nga aktivitetet e planifikuara më herët. Anëtarët njofton paraprakisht për mbledhjet e ardhshme përmes kanaleve zyrtare të komunikimit. 

Të dhënat e juaja dhe biznesit që ju përfaqësoni ruhen në serverët e kompanisë së kontraktuar për zhvillimin dhe mirëmbajtjen e websajtit si dhe shërbimeve përcjellëse. Kompania e kontraktuar zhvillon aktivitetin profesional në Zvicër dhe ju përmbahet ligjeve dhe politikave të mbrojtes së të dhënave të cilat janë në fuqi.

Rrjeti ynë mirëpret anëtarë e biznese të reja në mesin tonë. Çdo anëtar e biznes i ri shton potencialin e rrjetit tonë, si dhe na shtyn më afër objektivave tona.

Na shkruani

Ju ftojmë të na dërgoni email me çfarëdo pyetje, sugjerim apo kritikë rreth rrjetit tonë.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.