Rreth Nesh

RRBDSH Zvicër i themeluar në vitin 2013, është pjesë e RRBDSH Global prej 2015 .

Kryesia e RRBDSH Zvicër

Fehmi Fetahi
President i Bordit

Qamil Isufi
Kryetar në Detyrë

Rexhep Berisha
Nënkryetar

Ylli Doko
Përgjegjës Financiar

Anton Nikolla
Anëtar i Kryesisë

Lirie Veselaj
Administrata &
Digital Marketing

Basri Shkodra
Anëtar i Kryesisë

Nazmi Jakurti
Këshilltar Juridik

Kujtim Krasniqi
Anëtar i Kryesisë

Afrim Veliu
Anëtar i Kryesisë

Organogrami

Kryesia Ekzekutive e RRBSHZ

[table id=1 /]

Anëtarët e Kryesisë së RRBSHZ

[table id=2 /]

Historiku

Viteve të fundit në Diasporë, e sidomos në Zvicër janë themeluar shumë kompani të fuqishme nga afaristë shqiptarë. Sukseset dhe arritjet e kompanive dhe bizneseve shqiptare janë evidente dhe për mburrje.

Unifikimi dhe fuqizimi në një shoqatë të përbashkët ishte i domosdoshëm, qoftë për vetë kompanitë si dhe për komunitetin shqiptarë në Zvicër.

Diaspora shqiptare gjithmonë ka pasur veprimtarë dhe ideatorë të projekteve të mëdha në të mirë të kombit. Për herë të parë shqiptarët e Zvicres themeluan një institucion tejet të rëndësishëm: Rrejtin e Bizneseve Shqiptare në Zvicër, një urë mes bizneseve në diasporë dhe vendlindjes.

Në vitin 2012, Skender Thaçi si ideator i projektit për themelimin e Rrjetit të Bizneseve Shqiptare në Zvicër bashkërisht me Naser Mustafën, të ndihmuar dhe përkrahur edhe nga Nazmi Jakurti filluan punën, bën përgatitjet një vjeçare dhe unifikuan bizneset shqiptare në Diasporë.

Me datë 9 Mars të vitit 2013 në kryeqytetin e Zvicrës në Bernë u vendosen themelet e Rrejtit të Bizneseve Shqiptare në Zvicër, ku u zgjodh edhe kryesia e RRBSHZ-së.

Rrjeti i Bizneseve Shqiptare në Zvicër si një ide fisnike me interes ekonomik kombëtar, shërbeu edhe si model për Ministrinë e Diasporës së Republikës së Kosovës, ku më pas u krijuan Rrjete të Bizneseve Shqiptare në të gjitha vendet botës ku veprojnë shqiptarët.

Falë interesit, vullnetit dhe përkushtimit të Ministrisë së Diasporës së Kosovës dhe gatishmërisë reciproke të Rrjetit të Bizneseve Shqiptare, në dhjetor të vitit 2014 u themelua edhe Unioni Global i Bizneseve të Diasporës Shqiptare, ku u zgjodh edhe kryesia e këtij Unioni.

Kryesia përbëhen nga fillimi i 2013-t prej 16 anëtarëve prej fushave të ndryshme të biznesit.
UDHËHEQET QË NGA FILLIMI NGA Z.FEHMI FETAHI ME POZITËN E KRYETARIT.
Nga Prilli 2015 udhehiqet nga Z.Naser Mustafa, dhe kryesia përbëhet prej 12 Anëtarëve.
Nga Prilli i 2017-t nga Qamil Isufi. Përbëhet prej 13 anëtarëve prej fushave të ndryshme të biznesit.
Nga Marsi i 2022 nga Merita Pinta përbëhet prej 13 anëtarëve prej fushave të ndryshme të biznesit.
Nga Marsi i 2023 nga Qamil Isufi dhe përbëhet prej 13 anëtarëve prej fushave të ndryshme të biznesit.
2015 dato ZOTIT FEHMI FETAHI I IPET POZITA E PRESIDENTIT TË RRBDSHZ

Një nga mbledhjet e para të RRBDSH – Zvicër në vitin 2013
Takimi i RRBDSH – Zvicër dhe Bizneseve në Zvicër, 23 Qershor 2013
Kryeshefi ekzekutiv Valdin Lluka me Kryetarin e Nderit te RRBDSHZ, Fehmi Fetahi, 2013

Vizioni, Misioni e Strategjia

Vizioni

RRBDSH Zvicër synon të mbajë kursin e një organizate gjithëpërfshirëse e urëlidhëse në mes bizneseve të shqiptarëve në Zvicër, atyre vendore e më gjerë.

Misioni

Misioni i RRBDSH Zvicër është të ndihmon zhvillimin e gjithëmbarshëm ekonomik në vendet amë, njëkohësisht të rritë performancën e rentabilitetin e secilës firmë shqiptare brenda ose jashte vendit. Nxitë interesin e jashtëm për investime në vendet Amë duke garantuar transparencën, ligjshmërinë dhe llogaridhënien e të bërit biznes.

Strategjia

  • Të punoj ngushtë me Unionin e bizneseve të diasporës.
  • Të bashkëpunoj me organizata/ firma relevante brenda e jashtë vendit.
  • Të organizoj takime B2B me homologët/ bizneset brenda e jashtë vendit.
  • Të nxitë, promovoj trajnimin e afaristëve të ri nga vendet amë në diasporë.
  • Të ndërtoj një program, mekanizëm për “brain gain” nga diaspora.
  • Të punoj ngushtë me institucionet vendore në krijimin e politikave favorizuese për investitorë.
  • Të lansoj një program praktik për të rinjët nga vendet amë në Zvicër dhe anasjelltas.
  • Të përgatis një program për kredi, projektide dobiprurëse nga diaspora për investime.