RRBDSH Zvicër - Një urë e fortë mes bizneseve në diasporë dhe vendlindjes
RRBDSH Zvicër ndihmon në ngritjen e aftësive konkurruese të vlerave vendore, ngjallë interesimin e Ekonomisë Zvicrane, investorëve nga diaspora dhe atyre të huaj për investime në Vendet Amë.
RRBDSH Zvicër - Ombrellë e gjithë bizneseve të shqiptarëve në Zvicër
RRBDSH Zvicër duke lidhë sinergjitë ne mes firmave shqiptare, mundëson gjenerimin e fitimit të tyre. Reklama e firmës tuaj, flet për prezencë më të madhe në internet dhe akuirim më të lehtë të klientëve.
Ndiqni aktivitetet e Rrjetit të Bizneseve të Diasporës Shqiptare - Zvicër
RRBDSH Zvicër ju shoqëron me informata e shpallje të reja për veprimtarinë mbrena e jashtë Zvicrës. Organizon takime, konferenca, workshops, panaire etj. me qëllim të avansimit të bizneseve.

Anëtarësohuni tani!

[mc4wp_form id="120"]

Vizioni, Misioni e Strategjia

Vizioni

RRBDSH Zvicër synon të mbajë kursin e një organizate gjithëpërfshirëse e urëlidhëse në mes bizneseve të shqiptarëve në Zvicër, atyre vendore e më gjerë.

Misioni

Misioni i RRBDSH Zvicër është të ndihmon zhvillimin e gjithëmbarshëm ekonomik në vendet amë, njëkohësisht të rritë performancën e rentabilitetin e secilës firmë shqiptare brenda ose jashte vendit.

Strategjia

Të punoj ngushtë me Unionin e bizneseve të diasporës dhe të bashkëpunoj me organizata/ firma relevante brenda e jashtë vendit.

Anëtarësohuni sot!

RRBDSH Zvicër ndihmon në ngritjen e aftësive konkurruese të vlerave vendore, ngjallë interesimin e Ekonomisë Zvicrane, investorëve nga diaspora dhe atyre të huaj për investime në Vendet Amë.